رفع ایرادات برقی دستگاه

تعمیرات و تعویض قطعات

تعمیرات ایرند

اعزام مهندس سرویس

سرویس ، نگهداری و تعمیرات کمپرسور اسکرو ، همچنین نصب و راه اندازی کمپرسور در محل و ارائه مشاوره و بازدید کمپرسور و کارخانه از طریق اعزام پرسنل فنی با تعیین وقت قبلی انجام می گیرد .

خدماتی که اسکرو سرویس ارایه می دهد :

. سرویسهای دوره ای کمپرسورهای اسکرو شامل بازبینی و چک کردن سلامت کمپرسور ، تعویض روغن کمپرسور ، تعویض فیلترهای روغن ، فیلترهای تصفیه هوا ، فیلترهای سپراتور
. رفع ایراد مشکلات مربوط به برق کمپرسور
. رفع ایرادات مکانیکی کارکرد دستگاه
. تعویض و تعمیر قطعات کمپرسور
. تعمیر ایرند ( هواساز )
. نصب و راه اندازی کمپرسور
. بازبینی کارخانه و ارائه مشاوره جهت انتخاب کمپرسور مناسب

021-55177753